Vrienden van RTV Drenthe

Vriendenmiddag

9 maart 2024

Voor u zal optreden de toneelvereniging U.B.I. uit Buinen.

Info over het toneelstuk volgt later.

Dit alles vindt plaats in:
▪ Cafe Hofsteenge, Hoofdstraat 11, Grolloo.
▪ Aanvang 14.00 uur.
▪ Entree leden: € 12,50, Niet leden: € 16,00 inclusief koffie met koek/cake

U kunt zich aanmelden door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL77 RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep Drenthe onder vermelding ‘Vriendenmiddag 9 maart 2024’ en uw lidnummer.
Uw toegangsbewijs ligt voor u klaar bij de ingang van de zaal.

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987