Vrienden van RTV Drenthe

Ter inzage > concept Statuten en Huishoudelijk Reglement

Geplaatst: 14 maart 2023

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement staan ter inzage onder het kopje "Verslagen".

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987