Vrienden van RTV Drenthe

Wist u dat?

 • De vereniging is opgericht in 1988
 • Dat gebeurde in de Koekoekshof in Elp
 • Het oprichtingsbestuur bestond uit mevr. R. Gerding, dhr. H. ter Heide en dhr. G. Klaassens
 • Wij nog heel veel leden hebben die vanaf 1988 lid zijn
 • Er daarvoor al vanaf 1945 de RON (Regionale Omroep Noord) was
 • De omroep voor Groningen, Friesland en Drenthe was
 • In 1959 Overijssel ook mee deed en toen RONO werd
 • De laatste O voor Oost stond
 • In 1985 een initiatief groep gei╠łnstalleerd werd met als doel een eigen Drentse omroep
 • Gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer er een groot voorstander van was
 • 1 januari 1989 de eigen omroep van start ging
 • We op 3 april 1992 ook onze eigen TV Drenthe kregen
 • Het doel van onze vereniging is: het in stand houden van RTV Drenthe en onze eigen Drentse identiteit
 • De vereniging nog steeds diezelfde doelstelling heeft
 • Wij diverse bijeenkomsten hebben per jaar
 • De eerste jaarlijkse fietstocht al georganiseerd werd in 1991
 • Dat deze nog elk jaar georganiseerd wordt
 • Vier keer per jaar de ‘Vriendenpraot’ bij u in de bus komt
 • De contributie nog steeds € 7,00 per jaar is
 • Het ledenaantal helaas terug loopt
 • Wij daar met z’n allen wat aan moeten doen
 • Een eigen regionale omroep heel belangrijk is
 • Een vereniging Vrienden van een regionale omroep uniek is in Nederland

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987