Vrienden van RTV Drenthe

Aanmelden

Vul het formulier in om in te schrijven.

Ik machtig hierbij de Vereniging Vrienden van omroep Drenthe om ,tot wederopzegging, jaarlijks de contributie (ad € 7,- per persoon) automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987