Vrienden van RTV Drenthe

Fietsen, mooi weer, mooie route!

Verslag fietstocht 2022 (geschreven door dhr. en mevr. Bollink)

Enkele jaren geleden (2019) werd de  theater-musical "De Toorn van Thunaer" opgevoerd aan de Boksloot te Oosterhesselen. Dit stuk is geschreven door Harm Dijkstra. Enkele culturele activiteiten zijn hieraan gekoppeld o.a. een wandeling en fietstocht. Deze fietstocht is in aangepaste vorm gebruikt voor de jaarlijkse fietstocht van de vrienden van RTV Drenthe op 27 augustus te Sleen. Henk en Henny van der Veen hebben deze tocht uitgezet.

Vanaf 10.30 uur was de inschrijving bij restaurant De Deel in Sleen waarvan Roelof Klinkhamer de eigenaar is. De ontvangst van koffie met appelgebak en slagroom was een leuke start van deze dag. Er hebben zich 98 personen aangemeld om deze dag mee te doen.
Vanaf 11.00  uur kon er gestart worden.

De fietstocht ging door de prachtige omgeving van de dorpen Noord-Sleen, Zweeloo, Aalden, Meppen, Gees, Oosterhesselen en Sleen. 
Onderweg konden er vragen beantwoord worden die betrekking hebben op deze omgeving. Zoals bij de kerk in Sleen staat een borstbeeld van de bekende schrijver/dichter Jan Naarding. Hij promoveerde in 1947 op een proefschrift : "Terreinverkenningen in zake de dialectgeografie van Drenthe, de Drenten en hun Taal."
Bij welke gelegenheid werd zijn borstbeeld geplaatst?

Een andere vraag was: In welke marke werd het  lijk van Elsie gevonden?
Lang geleden vond een groep boerenmensen die met paard en wagen onderweg waren een jonge vrouw badend in haar bloed. Ze was door een messteek in haar hart gedood. Een boer uit Aalden vertelde dat zij uit Gelderland kwam en Elsie heette. Hij had haar tijdelijk onderdak verschaft. In die tijd waren er nog geen gemeenten, maar marken.
Bij knooppunt 7 staat de Elsies steen.

In het Frensenhoes te Meppen, een oude zagerij en timmermanswerkplaats lag een oud voorwerp wat geraden moest worden. Het antwoord moest zijn handzagenslijper.

Een andere vraag ging over De Klinkenberg, te herkennen aan een heuvel in het landschap bij Gees.

Wanneer is de molen van Sleen gebouwd en welke plaats staat ook in het dialect op het plaatsnaambord waren de laatste vragen.

Een spel (blik gooien) en raadsel (hoeveel dennenappels zitten er in deze zak) hoorden bij de opdrachten.

Rond 17 uur werden de 10 prijswinnaars  bekend gemaakt.

49 Personen hebben deelgenomen aan een heerlijk buffet.
Dit was een leuke afsluiting van weer een zeer geslaagde fietsdag.

De weersomstandigheden hebben hier ook een grote bijdrage aan geleverd.

 

Foto's van deze dag zitten in het fotoalbum.

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987