Vrienden van RTV Drenthe

Vrienden van RTV Drenthe, al 35 jaor!

Sinds de jaoren zeuventig bleek er behoefte an schaolverkleining te bestaon. Verschillende culturele organisaties hebt heur best daorveur daon. En vanuut het provinciaal bestuur pleitte ok de gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer vol vuur veur een eigen Drèentse umroep. Wim Ramaker (het toenmalige hoofd van Radio Noord) vund het mar linke soep. Hij verzette zuch heftig tegen de plannen van de Drenten. Geldverspilling en kwaliteitsverlies waren zien belangriekste argumenten. Het mug niet baten, want ondanks alle weerstand, kreeg Drenthe op 1 jannewaori 1989 zien eigen zelfstandige plek in umroepland. En wij as Vrienden hebt daor ok
oenze uterste best veur daon. Wij hebt zo gezegd as het ware bij de geboorte an hun wieg staon. Want met een grote schare vrijwilligers deden wij an ‘t handtiekeningen verzamelen met. In 1986 gaf Jan Mulder uut Nörg daorveur de anzet. De klus mus, zo was de ofspraak, véur febrewaori worden geklaard, want de oprichtingsvergadering was gepland op 25 maart van het jaor daorop wal te verstaon, want veur die tied mus er
nog hiel wat worden edaon. “Geeft U op als lid van de toekomstige vriendenclub”, zo stund er kört en krachtig, vermeld op het programma van 1 november 1986, ter gelegenheid van Vrienden van Radio Drenthe in oprichting, met een feestelijk programma rond de handtiekeningenanbieding. Annie Boesjes was democraties tot veurzitter van de warkgroep bombardeerd. De feestaovund leup mede deur presentator Piet Hage ok mooi gesmeerd. Veur de acteurs, zangers en cabaretier niks dan lof, op die gedenkwaardige iensgezinde aovund in Elp in de Koekoekshof. Halverwege, net veur de pauze sprak Jan Mulder het verlössende woord, deur middel van het anbieden van maar liefst 10.000 handtiekeningen, een absoluut record! In eerste instantie wol men in oktober 1987 tot de oprichting overgaon, maar deurdat er op dat moment wat stagnatie was ontstaon in het verkriegen van de zendmachtiging, besleut men maar even te wachten met de oprichting. Vanof 1 maart 1988 lagen de ontwarpstatuten in alle Drentse bibliotheken en könden daor tot 15 maart uutgebreid worden bekeken.
Schriftelijke of mondelinge wiezigingen weurden der niet inbracht en zodoende bleef de zaak zo ’t was van kracht. De vereniging stelde zuch tot doel um te proberen tussen umroep Drenthe en hun luusteraars as een
goeie schakel te fungeren, zodat de eigen umroep gedragen zul worden deur de samenleving van hiel Drenthe en zien umgeving. Tachtig belangstellenden bezöchten op 25 maart de vergadering. Een mooie stimulans veur
de officiële oprichting. Twaalf kandidaten hadden zuch veur een bestuursfunctie beschikbaar steld. De stembriefies weurden deur een speciale commissie teld. An die commissie weurden twee leden toevoegd vanuut de zaal veur ’t algemiene nut, te weten; de oldgedienden Geesje Been en Hitjo D. Schut. De vice-veurzitter van de stichting umroep Drenthe, mevrouw K. EissesTimmerman, dreug in heur toespraak o.a. het volgende an; Een ofspraak die op papier stiet te lezen is ,dat het Drèents de voertaal zal wezen. Dat wil zeggen, zo probeerde ze dudelijk uut te leggen, dat het Drents zoveul meugelijk gebruukt zal worden, behalve wanneer men het echt niet kan spreken, dan wordt de voertaal A.B.N. Ik mien te kunnen stellen, zo besleut ze, dat de doelstelling van de vrienden naodloos anslöt bij die van de umroepstichting. En dat is zeker niet verkeerd, want daormet is een
groot stuk van de samenwarking gegarandeerd. In het begun zaten de Vrienden dus wal hiel dicht bij ’t vuur. Twee bestuursleden dreiden met in ’t algemien bestuur. Ze weurden zodoende nauw betrökken bij elke inlichting en ‘t reilen en zeilen van de stichting. Vanof 1 oktober 1990 ok rechtstreeks bij de Radio. Vief jaor later gaot de Vrienden zölfstandig verder under een aandere logo. Het bestuur wisselt deur de jaoren, zoas ’t reuster angef.
Mar wat al 35 jaor onveraanderd blef, dat is ‘de doelstelling’. Die is nog net as altied: wij wilt oenze vertrouwde eigen umroep niet kwiet. Samenwarken met aandere umroepen oké, maar dan met beleid, met behold van oenze eigen Drèentse identiteit. Zoas duo Karst het zo mooi bezung:
Mèensen laot heuren oen taal, steek het niet under stoelen of banken,
maar draag het as een warme sjaal, geweven in kleuren en klanken.

dit is schreven deur Geesje Oosting

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987