Vrienden van RTV Drenthe

Weetjes over de Vrienden van RTV Drenthe

* De vereniging is opgericht in 1988.
* Dat gebeurde in de “Koekoekshof” in Elp.
* Wij hebben nog heel veel trouwe leden, die vanaf 1988 lid zijn.
* Het oprichtingsbestuur bestond uit mevr. R. Gerding, dhr. H. ter Heide en dhr. G. Klaassens.
* Daarvoor was er al vanaf 1945 de RON Regionale Omroep Noord, de Omroep voor Groningen, Friesland
   en Drenthe.
* In 1959 deed Overijssel ook mee, toen werd het RONO.
* De O stond voor Oost.
* In 1985 werd een initiatiefgroep geïnstalleerd met als doel een eigen Drentse Omroep.
* Gedeputeerde Hollenbeek Brouwer was hier een groot voorstander van.
* Op 1 januari 1989 ging de eigen omroep van start.
* Onze eigen TV Drenthe begon op 3 april 1992.
* Het doel van onze vereniging is het in stand houden van RTV Drenthe en het bevorderen van de
   belangstelling
 voor het Drents eigene en het behartigen en uitdragen van de culturele waarden van zijn
   bewoners.
* Wij hebben diverse bijeenkomsten per jaar.
* Ons infoblad de “Vriendenpraot” verschijnt vier keer per jaar.
* De contributie is met ingang van 1 mei 2024 € 10,00 per jaar.
*
Het verenigingsjaar is van 1 mei t/m 30 april.
* Het lidmaatschap is persoonlijk.
*
 Een eigen Regionale Omroep is en blijft heel belangrijk.
* De Vereniging Vrienden van RTV Drenthe, als Vrienden van een regionale Omroep is uniek in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987