Vrienden van RTV Drenthe

Statuten

De statuten zijn in te lezen.

Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij leden van het bestuur van onze vereniging.

Vrienden van RTV Drenthe

Batinge 46
9331 KX Norg

Tel: 06 29 11 36 53
E-mail: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl

KvK nr: 40047987